IfA-godkänd

Cooperativet COOL är en IfA-godkänd verksamhet.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) är en intresseorganisation för personer med behov av personlig assisstans.

IfA:s ändamål är bland annat att arbeta för och utveckla funktionshindrades rätt till personlig assistans både intressepolitiskt och genom att utveckla och ge stöd till ensklida brukare.

Enskilda assistansanordnare kan ansöka om och bli IfA-godkända om de uppfyller av IfA fastställda krav.

Vill du komma i kontakt med IfA för att få hjälp eller information kan du ringa måndag-fredag på telefon 044 - 12 00 80.