Introduktionsutbildning

När du blivit anställd som personlig assistent är det brukaren/arbetsledaren som informerar och utbildar dig i dina arbetsuppgifter. Vid anställningstillfället går vi igenom regler och rutiner kring din anställning.

För dem som önskar går vi lite djupare in i assistansen med denna utbildning, tar upp vem som gör vad i cooperativet, lagar och regler som styr verksamheten, policyfrågor mm.