Arbetsmiljö


COOLs övergripande mål är att varaktigt upprätthålla en sådan arbetsmiljö att ingen personlig assistent skadar sig eller riskerar sin hälsa, vare sig psykiskt eller fysiskt. Arbetsgivare, arbetsledare och de personliga assistenterna ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. I detta arbete ingår att alla arbetsledare, en gång om året, gör en arbetsmiljögenomgång tillsammans med en eller flera assistenter. Denna genomgång läses sen av samtliga assistenter som kompletterar vid behov. Kansliet sammanställer sedan arbetsmiljögenomgångarna och gör uppföljning efter behov.


Vad är SAM-Systematiskt Arbetsmiljöarbete?
(Källa:Arbetsmiljöverket)Ditt trygga hem är ett farligt ställe!
(Källa:Landskrona stad)
Ladda ner Adobe Reader här om du inte kan öppna våra dokument