Brand

Det kan vara svårare att släcka en brand än man tror, speciellt om man aldrig provat en brandsläckare.
Med en brandutbildning så får man lära sig vad man ska tänka på vid utrymning, hur man praktiskt hanterar en brandsläckare och hur man snabbast släcker en brand i någons kläder.

Utbildningen sker bl.a. hos Räddningstjänsten i Höganäs. Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha sådan kunskap i ämnet att de kan identifiera och åtgärda uppenbara risker för dem själva och omgivningen. Utbildningen ska ge deltagarna handlingsberedskap att klara av en olyckssituation.

Personlig utbildningsdokumentation ges till varje deltagare.

Utbildningen är obligatorisk och du får lön under utbildningen.