Vad vill regeringen med assistansen?


LSS-utredningens förslag och regeringens överenskommelse.
Vad vill regeringen med assistansen i framtiden?

LSS-utredningen presenterade sitt förslag för regeringen den 10 januari. Vilka dessa är har delvis redan läckt ut till media. Dagen efter blev överenskommelsen mellan de fyra partier som nu har bildat regering känd. Den talar delvis mot utredningens förslag. Frågan är vad våra folkvalda egentligen vill med assistansreformen, som i år firar 25 år. Är intentionerna med lagen desamma i dag som de var när reformen trädde ikraft?

Program och anmälan