Ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara krångligt. Det handlar om att låta alla få komma till tals och bli överens om vad som ska gälla, att undersöka riskerna i arbetet och vidta åtgärder.

Till grund för denna handbok ligger Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Samverkan i arbetsmiljöarbetet

Fördelning av arbetsuppgifter

Kunskap och kompetens

Undersöka arbetsmiljön

Riskbedöma och göra handlingsplan

Blankett för riskbedömning

Rapportera och utreda tillbud och olyckor
(Blanketterna hittar du under menyn Tillbudsanmälan.)

Årlig uppföljning