HLR (Hjärt-lungräddning)

Cirka 10.000 svenskar drabbas av hjärtstillestånd utanför sjukhus varje år i Sverige. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i vårt land.
Om en person med HLR-utbildning gör en insats innan ambulanspersonal anländer ökar överlevnadschansen från 5% till 70%.

Vi har idag ”Mini-Anne” ute på alla arbetsplatser med möjlighet att träna HLR när man vill. Alla arbetsledare har tagit del av denna utbildning för att kunna lära vidare i sin tur. Om du inte gått utbildningen eller känner dig osäker och vill gå igen, så hör av dig.

Utbildningen sker bl.a. hos Räddningstjänsten i Höganäs. Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskap i tekniken för hjärt- lungräddning för att kunna starta HLR och känna sig motiverade att göra det.

Personligt utbildningsdokument ges till varje deltagare.

Utbildningen är obligatorisk och du får lön under utbildningen.