Arbetsmiljöutbildning
En introduktion i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ergonomiutbildning
En introduktion i belastningsergonomi.

Riskbedömning
Hur gör man en riskbedömning? (Källa:Arbetsmiljöverket)

En app som hjälper dig vid hjärt- och lungräddning
(Källa:Hjärt&Lungfonden)

Korta råd om Första Hjälpen
Små korta filmer och bildspel med instruktioner hur du gör när olyckan är framme.

Första Hjälpen i mobilen
Ladda ner Första Hjälpen till mobilen och håll dina kunskaper uppdaterade. (Källa:Cederroth)

Filmer om Brandsäkerhet i hemmet
(Källa:MSB)

Utbildning om Brandsäkerhet i hemmet
(Källa:Brandskyddsföreningen)

Checklista - brandsäkerhet i hemmet