Kansliet

COOL's kansli sköter på styrelsens uppdrag administrativa, ekonomiska och arbetsrättsliga frågor som har med assistansen att göra.

Dessutom ordnar kansliet utbildningar på en rad olika teman för både brukare och assistenter. Efter behov och önskemål ges även råd och stöd i olika frågor.