Om COOL

Cooperativet COOL bildades 1995 och är ett brukarkooperativ för personer med rätt till personlig assistans. Cooperativet är arbetsgivare för medlemmarnas assistenter samt tillhandahåller olika tjänster för sina medlemmar.

COOL är ett litet brukarkooperativ med tonvikt på "litet". Vi tycker det är viktigt med nära kontakt och snabba beslut. I en liten organisation är det lättare att lära känna alla och därmed ha en personlig kontakt med såväl brukare som assistenter.

COOL's organisation

COOL är en ideéll förening. Det finns stadgar som reglerar verksamheten, vem som kan bli medlem m.m.

Medlemmarna väljer på årsmötet en styrelse som ansvarar för verksamheten. Styrelsen har det formella arbetsgivaransvaret för assistenterna.

Det finns ett avtal mellan varje medlem och kooperativet som reglerar medlemmens och kooperativets åtaganden gentemot varandra.

Medlemskap

För att bli medlem i Cooperativet COOL skall man vara berättigad till personlig assistans. Den som vill bli medlem skall ta kontakt med kooperativets kansli för information.