Styrelsen


Ordförande:Ann-Mari Andersson (ass.berättigad) 
Ledamot:Ingrid Wilhelmsson (företrädare) 
Ledamot:Barbara Struglics Bogs (företrädare) 
Suppleant:Vakant För att se vilka datum COOL håller styrelsemöten måste du vara inloggad.