Vid en olycka eller ett tillbud ska arbetsledaren och kansliet kontaktas för att tillsammans med den personliga assistenten gå igenom händelsen och dokumentera den. En olycka vet de flesta vad det är. Det är när någon skadar sig. Vad som är ett tillbud kan vara svårare att avgöra. Det är när du eller någon av dina arbetskamrater kunde ha skadat er om inte turen varit framme. Nästa gång detta händer kan olyckan vara framme. Om en olycka eller tillbud inträffat, ska man se till att orsaken eller riskmomentet så långt det är möjligt tas bort. Alla tillbud ska därför anmälas till arbetsledare, och kansli snarast möjligt på telefon 042-33 12 50

OJ - jag måste anmäla ett tillbud

AJ - jag måste anmäla en arbetsskada
Blankett - Rapportera olycka

Blankett - Utreda tillbud och olycka

Blankett - Utreda brandtillbud