Utbildningar

Här kan du läsa mer om de utbildningar som COOL anordnar för sina arbetsledare, assistenter och medlemmar. Klicka på en utbildning i menyn till vänster för att läsa mer. När det gäller de obligatoriska Brand/HLR återkommer dessa regelbundet.

Har du önskemål om annan utbildning - hör av dig till kansliet. Vi får kontinuerlig information från olika utbildningsanordnare och där finns kanske det du söker.

Om du vill anmäla dig till en utbildning går du till sidan Anmälan.

Kom ihåg att alltid prata med din arbetsledare innan du anmäler dig till en utbildning!

OBS! Det är mycket viktigt att du som anmält dig till någon utbildning men får förhinder, meddelar kansliet detta så snart som möjligt.